Do zastanowienia


7-8 kwiecień 2018r. godzina 9-14

10-12 kwiecień 2018r.

19 kwiecień 2018r. godzina 9-15

19 kwiecień 2018r.

?

24-25 (?) maj 2018r.

?

?

?