Zapisywanie dużych lub bardzo małych liczb


L=SMBE

L- liczba

S – znak liczby (sign)

M – mantysa (mantissa)

B – podstawa systemu liczenia (base)

E – cecha (exponent)

cecha

mantysa

(znak)a7

a6

a5

a4

a3

a2

a1

a0