Poglądowo, bo RODO jest


Informatyka 2018, strona 5

I tam można sprawdzić swój wynik procentowy, który jest również przedstawiony jako wartość centyla.

 

Jak to interpretować?

np. 52%  na maturze odpowiada 79 wartości centyla czyli 21% wszystkich zdających uzyskało wynik lepszy

np. 62% na maturze odpowiada 86 centylowi czyli 14% wszystkich zdających uzyskało wynik lepszy itd.

 

Przy rekrutacji na uczelnie wyższe nie jest brany wynik w centylach (wynik na tle innych uczniów z tego rocznika) tylko wynik w procentach.