Publikacja we wrześniu 2011r.


Dostosowanie Dev C++5.11


Narzędzia/ Opcje kompilatora/ Wytwarzanie optymalizacja kodu/ Wytwarzanie kodu/Language standard – std / klik i wybrać ISO C++11/ klik OK

Dobrodziejstwo konwersji :-)


Przykład 1

 

#include<iostream>   

#include<fstream> 

 

using namespace std; 

 

int main ()

{

    string a;  // zmienna przechowująca tekst

    int b;      // zmienna przechowująca liczbę    

    

    ifstream odczyt("dane.txt");

    ofstream zapis("wynik.txt");       

    

     while (!odczyt.eof())

    {

    odczyt>>a;    

    b=stoi(a);     // konwersja string na integer wedlug standardu C++11

                          // na float jest stof(a)   na double jest stod(a)

    zapis<<b*2<<", ";

    zapis<<a<<endl;       

    }

 

    odczyt.close();

    zapis.close();

    return 0; 

}

 

Przykład 2

 

#include<iostream>   

#include<string>

#include<fstream>

 

using namespace std;

 

int main ()

{

    

    int b;       // zmienna przechowująca liczbę

    string a;  // zmienna przechowująca tekst

    

    ifstream odczyt("dane.txt");

    ofstream zapis("wynik.txt");

       

    while (!odczyt.eof())

    {

    odczyt>>b;    

    a=to_string(b);   // konwersja integer na string wedlug standardu C++11

                                  // z float jest to_string(b)  z double jest to_string(b)

         zapis<<b<<",";

zapis<<b*2<<"  ";

         zapis<<a<<",";

         zapis<<a +'0'<<endl;  //dopisuje znak zero na koniec stringa czyli: 1 to 10, 3 to 30 itd.

      }

      

    odczyt.close();

    zapis.close();

    return 0;

}

 

Przykład 3

 

#include<iostream>   

#include<fstream>

#include<sstream>

 

using namespace std;

 

int main ()

{

    string a;  // zmienna przechowująca tekst

    int b;       // zmienna przechowująca liczbę

    stringstream konwertuje; //strumien do obliczen 

        

    ifstream odczyt("dane.txt");

    ofstream zapis("wynik.txt");

           

     while (!odczyt.eof())

    {

    odczyt>>a;

    konwertuje <<a;             // wyslanie tekstu do strumienia   

    konwertuje>>b;             // konwertowanie  tekstu na liczbę

    

    zapis<<b*2<<", ";

    zapis<<a<<endl;

    konwertuje.clear();      //czyszczenie bufora

          

    }

    

    odczyt.close();

    zapis.close();

    return 0;

}