Kod ASCII


Autor: ZZT32 (Praca własna), [Public domain], Wikimedia Commons

Liczba na znak


Przykład 1

#include<iostream>

using namespace std;

 

int main()

 {

     

      int a=50;

      char b;

      b=(int)a;

      cout<<b;    //odpowiedzia  dla a=50 jest znak 2

      

     return 0;

 }

Przykład 2

#include <iostream>

 

using namespace std;

 

int main()

    char znak1, znak2, znak3;

    int liczba1, liczba2, liczba3;

 

    cin>>liczba1;

    cin>>liczba2;

    cin>>liczba3;

 

    znak1=liczba1;

    znak2=liczba2;

    znak3=liczba3;

 

    cout<<znak1<<" "<<znak2<<" "<<znak3;

 

    return 0;

}

Znak na liczbę


Przykład 1

#include <iostream>

#include<string>

 

using namespace std;

 

int main()

{

int a;

string znaki;

 

cin>>znaki;

 

int dlugosc = znaki.length();    // lenght() jest w bibliotece <string>

                                                    // obecnie uważana za przeżytek 

                                                    // zamiast metody lenght stosuje sie size 

 

for(int i=0; i<dlugosc; i++)

{

    a=znaki[i];

    cout<<a<<" ";

}

 

    return 0;

}