Znajdowanie liczb pierwszych z danego przedziału


Bardzo szybką metodę znajdowania liczb pierwszych z danego przedziału opracował Eratostenes z Cyreny