Stowarzyszenie Talent


Cytat ze strony stowarzyszenia:

"W obozach Stowarzyszenia Talent bierze udział od ok. 60 do 160 osób. Głównymi formami pracy dydaktycznej są:

  • rozwiązywanie zadań informatycznych i matematycznych (zajęcia w pracowniach komputerowych);
  • wykłady i omówienia zadań;
  • konkursy i zawody rozgrywane według reguł olimpijskich,
  • gry logiczne i matematyczne.

Podczas obozów dbamy również o rozwój emocjonalny, społeczny i fizyczny. Uczestnicy znajdują się pod opieką psychologa, biorą udział w treningach twórczości, asertywności, komunikacji. Mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych i zabawach integracyjnych."

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych


Politechnika Warszawska


Kursy programowania


Kursy grupowe i zajęcia indywidualne prowadzone przez p. Jacka Tomasiewicza