Odwrotna Notacja Polska


RPN - Reverse Polish Notation

Odwrotna notacja polska została opracowana przez australijskiego naukowca Charlesa Hamblina jako „odwrócenie” beznawiasowej notacji polskiej Jana Łukasiewicza na potrzeby zastosowań informatycznych. Hamblin sugerował, aby notację tę nazwać "Azciweisakul notation" (Notacja Azciweisakuł – „Łukasiewicza” pisane od tyłu).

jest to cytat z Wikipedii 

ONP robimy na stosie i dlatego jesteśmy czarodziejami lub inkwizytorami

Przykłady

( 8 + 2 ) + ( 2 ∗ ( 5 – 7 ) ) =8 2 + 2 5 7 – ∗ +=

(7 + 1) * (9 - 2) ^ 2 =7 1 + 9 2 - 2 ^ * =

 6 / (5 - 2) ^ (8 * 3) =6 5 2 - 8 3 * ^ / =

Zadanie 11 ze Zbioru zadań z informatyki - poziom rozszerzony