Pierwiastek kwadratowy z liczby dodatniej


Znajdowanie kolejnych przybliżeń wartości szukanego pierwiastka z zadaną dokładnością.