Liczba wprowadzana z klawiatury


Przykłady oparte na jednym algorytmie.

 

Przykład 1 while

#include<iostream>

 

using namespace std;

 

int main()

{

int a;

int b;

int suma=0;

 

cin>>a;

 

while(a!=0)

{

b=a%10;

cout<<b<<",";

suma = suma+b;

a=a/10;

}

 

cout<<"suma cyfr = "<<suma;

 

cin.get();

cin.ignore();

return 0;

}

Przykład 2 for inaczej

#include<iostream>

 

using namespace std;

 

int main()

{

int a;

int b;

int suma=0;

 

cin>>a;

 

for(int i=0; a!=0; i++)

{

b=a%10;

cout<<b<<",";

suma = suma+b;

a=a/10;

}

 

coutl<<"suma cyfr = "<<suma;

 

cin.get();

cin.ignore();

return 0;

}


 

Przykład 3 for, string

#include<iostream>

 

using namespace std;

 

int main()

{

string c;

int dl;

int a;

int b;

int suma=0;

 

cin>>c;

dl=c.size();

a=stoi(c);

 

for(int i=0; i<dl; i++)

{

b=a%10;

cout<<b<<",";

suma = suma+b;

a=a/10;

}

 

cout<<"suma cyfr = "<<suma;

 

cin.get();

cin.ignore();

return 0;

}

 

Przykład 4 for, integer

#include<iostream>

 

using namespace std;

 

int main()

{

int a;

int b;

int suma=0;

string c;

int dl;

 

cin>>a;

c=to_string(a);

dl=c.size();

 

for(int i=0; i<dl; i++)

{

b=a%10;

cout<<b<<",";

suma = suma+b;

a=a/10;

}

 

cout<<"suma cyfr = "<<suma;

 

cin.get();

cin.ignore();

return 0;

}