MA-TURA *lepiej* MAT - URA!!!!


                                                                                                            Autor: Piotr Nagy, wtedy 2c

Zbiór zadań

Arkusze

                                - stara formuła


Opracowania

Terminy

  • 11 maj 2018r. ( piątek ) od godziny 14:00 

Arkusz I   60 minut

Przerwa  30 minut

Arkusz II  150 minut


Dokumenty

Pisemne potwierdzenie administratora pracowni komputerowej, że najpóźniej na dwa dni przed terminem matury, dokonał wszystkich wymaganych czynności i przygotował sprzęt komputerowy zgodnie z procedurą 

Oświadczenie pisemne ucznia, o jednogodzinnym sprawdzeniu przez niego poprawnego działania komputera i oprogramowania, dokonanego w przeddzień matury.

Oświadczenie pisemne ucznia, o poprawnym nagraniu jego pracy maturalnej na nośniku danych, przesyłanym do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej