Szablon


#include<iostream>

#include<fsream>

 

using namespace std;

 

int main()

{

   int a;

 

   ifstream odczyt("dane.txt");

   ofstream zapis(wynik.txt");

 

   while(!odczyt.eof())

     {

        odczyt>>a;

        zapis<<a<<endl;

     }

 

odczyt.close();

zapis.close();

return 0;

}