Ćwiczenia


Download
ćwiczenia SQL.pdf
Adobe Acrobat Document 50.8 KB

Podstawowy zestaw słówek :-)


1. SELECT - wydobywa dane z tabel

Klauzula ta musi znaleźć się w każdym zapytaniu (kwerendzie). Po tym wyrażeniu umieszczamy nazwy kolumn, z których chcemy uzyskać odpowiedzi.

Po poleceniu SELECT można użyć wyrażenia DISTINCT, które zapewnia, że nie uzyskamy dwóch takich samych rekordów.

 

2. FROM Słowo kluczowe służące do określenia źródeł danych, czyli z jakiej tabeli chcę wybrać kolumnę o danej nazwie napisanej po SELECT.

 

3. WHERE

Po tym słowie kluczowym podaje się warunki selekcji, czyli wymagania, jakie musi spełniać rekord, aby zakwalifikować go do odpowiedzi.

 

4. AND Jest to operator - odpowiednik koniunkcji, czyli i.

5. OR Jest to operator - odpowiednik alternatywy, czyli lub.

6. NOT Jest to operator - odpowiednik negacji, czyli nie. 

 

7. ORDER BY – ustala porządek sortowania

Klauzula służąca uporządkowaniu odpowiedzi według zadanych pól (kolumn). Odpowiedź można uporządkować rosnąco (należy po klauzuli ORDER BY podać nazwę kolumny i wyrażenie ASC), lub malejąco (należy po klauzuli ORDER BY podać nazwę kolumny i wyrażenie DESC).

 

8. GROUP BY

Grupuje listę odpowiedzi na podzbiory według zadanego pola. Na tak utworzonych podzbiorach możemy wykonać funkcje agregacji (min, max, sum, avg).

 

9. FUNKCJE AGREGACJI

MIN - funkcja znajdująca najmniejszą wartość danego atrybutu w danym podzbiorze.

MAX - funkcja znajdująca największą wartość danego atrybutu w danym podzbiorze.

SUM - funkcja sumująca wartości danego atrybutu w danym podzbiorze.

AVG - funkcja wyznaczająca wartość średnią (średnia arytmetyczna) danego atrybutu w danym podzbiorze. 

COUNT - funkcja zliczająca liczbę wystąpień danego atrybutu w danym podzbiorze.

 

10. AS

Przy jego pomocy możemy w tabeli zmienić nazwy kolumn nadając swoje wymyślone nazwy. Przydaje się do zmiany nazw kolumny przy grupowaniu np. PoliczofKolor dzięki AS możemy zamienić na Ilość  

 

11. HAVING 

Zawęża grupy rekordów wybranych przez polecenie GROUP BY nadając im warunki do spełnienia np. żeby wybrać tylko te miesiące, w których po grupowaniu liczba sprzedanych rowerów jest większa od 5 

Testowe przykłady


Download
takie były.pdf
Adobe Acrobat Document 98.4 KB

Samouczek filmowy