Metoda Monte Carlo


Metodę Monte Carlo opracował i pierwszy raz zastosował Stanisław Ulam a może John von Neumann , a może wszyscy naukowcy biorący udział w Projekcie Manhattan

Liczba PI


Liczba PI określa stosunek długości okręgu do długości jego średnicy

Dzień Liczby Pi jest obchodzony od 1988r. i zawsze 14 marca, bo to jest 3 (marzec) oraz 14 (wartość dziesiętna), czyli 3,14.