SELF - ENROLL / SELF - STUDY


Introduction to IoT - wprowadzenie do Internetu Wszechrzeczy - 20 godzin, jest po polsku, do kursu są dołączone laboratoria

Get Connected - 20 godzin, podstawowe zagadnienia związane z urządzeniami, oprogramowaniem, funkcjonowaniem sieci, Internetu, mediów społecznościowych

Entrepreneurship- 15 godzin, kurs przedsiębiorczości dla informatyków