66.1

#include<iostream>

#include<fstream>

 

using namespace std;

 

int main()

{

int a, b, c;

int wa, wb;

int x, y;

 

ifstream odczyt("trojki.txt");

 

    ofstream zapis("wyniki_1.txt");

 

   while(!odczyt.eof())

 

     {

 

        odczyt>>a;

        odczyt>>b;

        odczyt>>c;

 

        x=a;

        y=b;

 

        wa=0;

        wb=0;

 

        while(a!=0)

        {

        wa=wa+a%10;

        a=a/10;

}

 

while(b!=0)

        {

        wb=wb+b%10;

        b=b/10;

}

 

 

        if(wa+wb==c)

        {

        zapis<<x<<" "<<y<<" "<<c<<endl;

}

 

 

     }

 

odczyt.close();

zapis.close();

return 0;

}

66.3

#include<iostream>

#include<fstream>

 

using namespace std;

 

int main()

{

int a, b, c;

int pa=0, pb=0, pc=0;

int poprzedni=0;

int obecny;

 

ifstream odczyt("trojki.txt");

 

    ofstream zapis("wyniki_3.txt");

 

   while(!odczyt.eof())

 

     {

 

    odczyt>>a;

        odczyt>>b;

        odczyt>>c;   

    

obecny=0;

        

       

  if((a*a+b*b==c*c)||(a*a+c*c==b*b)||(b*b+c*c==a*a))

        {

        obecny=1;

}

 

if(poprzedni==1 && obecny==1)

{

zapis<<pa<<" "<<pb<<" "<<pc<<endl;

zapis<<a<<" "<<b<<" "<<c<<endl;

}

 

poprzedni=obecny; 

pa=a;

pb=b;

pc=c;

 

     }

 

odczyt.close();

zapis.close();

return 0;

}

66.2

#include<iostream>

#include<fstream>

 

using namespace std;

 

int main()

{

int a, b, c;

bool a_czy_pierwsza;

bool b_czy_pierwsza;

 

ifstream odczyt("trojki.txt");

 

    ofstream zapis("wyniki_2.txt");

 

   while(!odczyt.eof())

 

     {

 

        odczyt>>a;

        odczyt>>b;

        odczyt>>c;

 

       a_czy_pierwsza=true;

       

       for(int i=2; i<a; i++)

       {

        if(a%i==0)

        {

        a_czy_pierwsza=false;

        break;

   }

   }

 

b_czy_pierwsza=true;

       

       for(int i=2; i<b; i++)

       {

        if(b%i==0)

        {

        b_czy_pierwsza=false;

        break;

   }

   }

 

        if((a_czy_pierwsza==true && a!=1)&&(b_czy_pierwsza==true && b!=1)&&(a*b==c))

        {

        zapis<<a<<" "<<b<<" "<<c<<endl;

}

 

     }

 

odczyt.close();

zapis.close();

return 0;

}

66.4

#include<iostream>

#include<fstream>

 

using namespace std;

 

int main()

{

int a, b, c;

int ile=0;

int dl=0;

int max_dl=0;

 

ifstream odczyt("trojki.txt");

 

    ofstream zapis("wyniki_4.txt");

 

   while(!odczyt.eof())

 

     {

 

    odczyt>>a;

        odczyt>>b;

        odczyt>>c;       

       

       

  if((a+b>c)&&(a+c>b)&&(b+c>a)) 

        {

        ile++;

        dl++;

}

else

{

dl=0;

}

 

if( dl>max_dl)

   {

max_dl=dl;

   }

 

}

 

zapis<<"Ilość trójek z których można zbudować trójkąt = "<<ile<<endl;   

zapis<<"Maksymalny podciąg wynosi "<<max_dl;

 

odczyt.close();

zapis.close();

return 0;

}