Zadanie 66/126  - rozkład liczby na cyfry, liczba pierwsza, trójkąt prostokątny - twierdzenie Pitagorasa, warunek istnienia trójkąta, zliczanie ilości wystąpień danej własności, maksymalna długość podciągu.

Zadanie 59/112 - rozkład liczby na czynniki pierwsze (faktoryzacja, dzielnik, podzielnik, czynnik pierwszy), czynniki parzyste i czynniki nieparzyste (zależność od liczby parzystej i nieparzystej), odwrotność liczby a odwrócona liczba, palindrom, moc liczby, max i min ciągu liczb.