W tablicach


Przykład 1

#include<iostream>

#include<fstream>

 

using namespace std;

 

int main()

{

int a;

string b;

int dl;

int tab_a[10000]; //deklaruję duza liczbe ale wykorzystac moge mniejszy rozmiar

int licznik=0;

 

ifstream odczyt("dane.txt");

ofstream zapis("wynik_a.txt");

 

while(!odczyt.eof())

{

odczyt>>a;

b=to_string(a);

dl=b.size();

 

for(int i=0; i<dl; i++)

{

tab_a[i]=a%10;

a=a/10;

}

 

 

if (tab_a[0]==tab_a[dl-1])

licznik++;

 

}

 

zapis<<licznik;

 

odczyt.close();

zapis.close();

return 0;

 

}