Liczba wczytywana z pliku tekstowego


Przykład 1 

#include<iostream>

#include<fstream>

 

using namespace std;

 

int main()

{

string a;

int dl;

 

ifstream odczyt("dane.txt");

ofstream zapis("wynik.txt");

 

while(!odczyt.eof())

{

odczyt>>a;

dl=a.size();

zapis<<dl<<endl;

}

 

odczyt.close();

zapis.close();

return 0;

}

Przykład 2

#include<iostream>

#include<fstream>

 

using namespace std;

 

int main()

{

int a;

string b;

int dl;

 

ifstream odczyt("dane.txt");

ofstream zapis("wynik_1.txt");

 

while(!odczyt.eof())

{

odczyt>>a;

b=to_string(a);

dl=b.size();

zapis<<dl<<endl;

}

 

odczyt.close();

zapis.close();

return 0;

}